Биднийг яагаад сонгодог вэ?

  • Мэргэжлийн баг / Experienced team

Зураг төсөл, төсвийн хамтарсан баг төсөл бүрийн эхнээс гүйцэтгэлийн төгсгөл хүртэл гүйцэтгэлт зохиогчийн, гүйцэтгэлийн гэх мэт хяналтуудыг тавьж ажилладаг.

  • Эрсдэл бага / No risk

Төслийн явцад учирч болох гадны хүчин зүйлсүүдийг урьдчилан тооцоолж, түүнийг давж гарах тактикийг захиалагч талтай хамтран боловсруулж ажилладгаас гадна төслийн болон байгуулагын хариуцлагын даатгалыг төсөл бүр дээр хийж байна.

  • Тодорхой / Accurate

Компанийн болон төслийн үйл ажиллагаа эхнээсээ нарийн тодорхойлсон, захиалагчтай зөвшилцсөн төлөвлөгөөний дагуу явагддаг.

  • Салбартаа тэргүүлэгч гэрээт байгууллагууд / Good partners

Бид Олон улсын хөлбөмбөгийн холбооны тэргүүн түнш зүлэг үйлдвэрлэгч (FIFA preferred turf industry)  Greenfields Group,  Олон улсын хөнгөн атлетик, жудо бөх, чөлөөт бөх, таеквондо, гимнастик, хөлбөмбөгийн холбоодын баталгаат бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Taishan Group, угаалгын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлийн 100 жилийн туршлагатай Primus Company -уудын бүтээгдэхүүнүүдийг эх орондоо нэвтрүүлж байна.