Сувилахуйн сургуулийн спорт заал

Сувилахуйн сургуулийн спорт заал

Сувилахуйн сургуулийн спорт заал

Сувилахуйн сургуулийн спорт заал

АШУҮИС-Сувилахуйн сургууль нь оюутан сурагчид, багш ажиллагсадын сурч, ажиллах орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд Спорт заалаа орчин үеийн стандарт шаардлагыг хангахуйц болгож шинэчиллээ.
Энэ ажлын хүрээнд манай компани нь АНУ-ын Snap Sports фирмийн спорт шал, БНХАУ-ын Тайшан фирмийн спорт тоноглолыг ажилттай суурилуулж хүлээлгэн өглөө.

IMG_3606Спорт заал шинэчлэгдсэнээр оюутан сурагчдын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, ажиллагсдын эрүүл идэвхитэй ажиллаж амьдрах орчин нөхцөл сайжирч байна. Мөн оюутан сурагчдын спортын уралдаан тэмцээнд амжилт авчирах суурь нөхцөл бүрдэж байна.

 

 


About the Author
Author

admin

Leave a reply

Name (required)

Website