Monthly archive - January 2014

FX технологи

FX технологи

extreme_design_logoӨнгөрсөн 100 жилийн түүхийн хугацаанд ПРИМУС үйлдвэр нь олон шинэ дэвшилтэт технологиудыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Эрчим хүч, усны хязгаарлагдмал нөөцийг хэрхэн ариг гамтай хэрэглэх асуудал нь 21-р зууны иргэд та бидний өмнө тулгарсан чухал асуудал болж байна. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор FX технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байна. Read more